4 วิธี กับการใช้ wish ในประโยค

Grammar วันนี้ ขอเสนอวิธีการใช้wish ในประโยค โดยทั่วไปแล้วเรามักจะแปลwish ว่า หวังว่า หรือ อยากให้ แล้วจะใช้ยังไงได้บ้าง ลองไปดูกันเลย 1. ใช้กับ present และ past ที่ไม่เป็นความจริง เราจะใช้wish ใน สถานการณ์ปัจจุบัน หรือในอดีต ที่เราอยากที่จะเปลี่ยน แต่ไม่สามารถทำได้ เช่น I wish I were there ( คืออยากไปอยู่ที่นั่นมาก แต่ตอนนี้ไปไม่ได้) I wish I were you ( but I’m not.) ประโยคด้านบน เป็นตัวอย่างของ Present wish มีโครงสร้างคือ wish + Past simple และข้อสังเกตอีกอย่างคือ ถึงแม้ว่าจะใช้ I เป็นประธาน แต่จะตามด้วย …

4 วิธี กับการใช้ wish ในประโยค Read More »