4 วิธี กับการใช้ wish ในประโยค

Grammar วันนี้ ขอเสนอวิธีการใช้wish ในประโยค โดยทั่วไปแล้วเรามักจะแปลwish ว่า หวังว่า หรือ อยากให้ แล้วจะใช้ยังไงได้บ้าง ลองไปดูกันเลย

1. ใช้กับ present และ past ที่ไม่เป็นความจริง

เราจะใช้wish ใน สถานการณ์ปัจจุบัน หรือในอดีต ที่เราอยากที่จะเปลี่ยน แต่ไม่สามารถทำได้ เช่น


I wish I were there ( คืออยากไปอยู่ที่นั่นมาก แต่ตอนนี้ไปไม่ได้)

I wish I were you ( but I’m not.)


ประโยคด้านบน เป็นตัวอย่างของ Present wish มีโครงสร้างคือ wish + Past simple และข้อสังเกตอีกอย่างคือ ถึงแม้ว่าจะใช้ I เป็นประธาน แต่จะตามด้วย were เพราะเป็น past subjunctive ฉะนั้น verb to be ที่ตามหลังสรรพนามจะใช้เป็น were

2. ใช้เพื่อแสดงความไม่พอใจและอยากให้เปลี่ยน

เราสามารถใช้wish เพื่อแสดงถึงความไม่พอใจบางอย่างและอยากให้เปลี่ยน ตัวอย่างเช่น

I wish you would make the bed!

ประโยคนี้จะเป็น Present wish มีโครงสร้างคือ wish + would + v. infinitive จากประโยคจะแปลได้ว่า ฉันหวังว่าเธอจะจัดที่นอนนะ มีนัยว่า ฉันคิดว่าเธอทำได้นะ แต่แค่เธอไม่ทำ เธอควรทำมันซะ ประมาณนี้

หรือจะใช้เกี่ยวกับอาการป่วยหรือการเสพติดก็ได้ อย่างเช่น I wish I would stop smoking. (ฉันไม่อยากสูบบุหรี่หรอกนะ แต่มันหยุดไม่ได้ เพราะฉันติดบุหรี่)

3. Wish = want

wish ที่ตามด้วย to + v. infinitive ก็จะมีความหมายเดียวกับ want แต่จะมีความสุภาพมากกว่า จะไม่ค่อยใช้ในประโยคทั่วไป นอกจากในสถานะการณ์ที่จำเป็นจริงๆ ซึ่งจะทำให้ประโยคนั้นดูสุภาพมากขึ้น อย่างเช่น I wish to see the manager.

หรือ wish ตามด้วย for ก็จะมีความหมายว่า ต้องการ เช่นกัน ตัวอย่างเช่น I wish for pizza. แต่จะมีความหมายโดยนัย หวังว่าสิ่งที่ต้องการ(pizza)นั้น จะเกิดขึ้นจากเวทย์มนต์ คำอธิฐาน หรือจากความคิด

4. ใช้อวยพร

ประโยคนี้เราคงจะได้ยินได้ใช้กันบ่อยๆ เช่น We wish you a merry Christmas. คือการใช้ wish เพื่อเป็นการส่งกำลังใจ หรือความปรารถนาดีไปให้กับอีกคน โดยโครงสร้างจะเป็น wish แล้วตามด้วยกรรมอีกสองตัว กรรมตัวแรกจะเป็นสรรพนาม และมักจะถูกใช้ใน phrases ที่ตายตัว เช่น I wish you luck.

แล้วถ้าใครยังจำวิธีใช้ wish ไม่ค่อยได้ ลองไปฟังเพลง wish you were here ของ Avril Lavigne ดู เพลงเพราะๆ แถมยังทำให้เราจำโครงสร้าง wish ได้อีกด้วย สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กันผู้อ่านทุกๆคนด้วยประโยค WISH YOU ALL THE BEST!

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *